Tezler - Ortodonti Anabilim Dalı
Tezler

Müfide DİNÇER: Servikal Headgear ile İntikali Olarak Distalize Edilen Üst Birinci Büyük Azı Dişlerin Mandibular Düzlem Eğimine Etkisi (1986)

Sema YÜKSEL: Chincap (çenelik)’ in Mandibular Düzlem Eğimine Etkisi (1986)

Sevil AKKAYA: Servikal Headgear’in Frankfurt Mandibular Düzlem Açısına Etkisi(1986)

Ali GÜLTAN: Servikal Headgear’ in Oklüzal Düzlem Eğimine Etkisi (1986)

Neslihan ÜÇÜNCÜ: Chincap (çenelik)’in Frankfurt-Mandibular düzlem Eğimine Etkisi (1986)

Ö. Tunç AKMAN: Maksiller Ekspansiyonun Ortodontik Bölgeye ve Sürmemiş İkinci Küçük Azı Dişlerinin Konumlarına Etkisi (1986).

Füsun Buyruk NARLIOĞLU: Aktivatör ve aktivatör ile birlikte high-pull headgear uygulanan iskeletsel 2. sınıf vakalarda yüz iskelet yapısının incelenmesi  (1988)

Elçin GÜR: İskeletsel Kökenli Ön Açık Kapanışın Erken Dönem Tedavisinde Arka  Isırma Bloğu    (Posterior Bite Blok) ile Birlikte Dikey Çenelik (Vertikal Chin-Cap) Uygulamasının Ortodontik Bölgeye Etkisi (1989)

Emel EROĞLU: Normal ve Anomalili Erişkin Bireylerde Yumuşak Doku Profilinin Değerlendirilmesi (1991)

Nilüfer DARENDELİLER: İskeletsel 2. sınıf Ortodontik Anomalilere Uygulanan Aktivatörün Masseter ve Anterior Temporal Kas Aktivitelerine Etkisi (1992).

Pınar İPLİKÇİOĞLU: İki Taraflı Üst Birinci Küçükazı Diş Çekiminin Üst Çene Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (1993).

Mehmet Ali DARENDELİLER: Devamlı ve Sabit Kuvvet Uygulamak için  Oluşturulan Yeni Bir Düzeneğin Kanin Distalizasyonu için Kullanımı ve Etkinliğinin İncelenmesi (1993).

Lale TANER: Farklı Kapanış Yüksekliğinde Hazırlanmış Arka Isırma Bloklarının Çene-Yüz İskelet ve Dentoalveoler Yapılar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (1994).

Kudret EREN: İskeletsel ve Dişsel Ön Açık Kapanış Vakalarında Ağız Dışı Dikey Çenelik (Vertical Chin-Cap) Uygulamasının Çene Yüz İskelet Morfolojisi ve Dentoalveolar Yapılar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (1994)

Seda HAYDAR: Jones Jig Apareyi’nin Alt Birinci Büyük Azı Dişi Distalizasyonu ve Ortodontik Bölgeye Etkisi (1994).

Sumru HIZLAN (LORENZON): Yavaş ve Hızlı Üst Çene Genişletilmesinin İskeletsel ve Dişsel Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (1995).

Tuba ÜÇEM: Kombine Headgear’lerde Oluşturulan Farklı Kuvvet Vektörlerinin İskeletsel ve Dentoalveoler Yapılar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (1995).

Tamer TÜRK: Üst Kesici Dişlerin Retraksiyonunda Manyetik Kuvvetlerin Kullanılması ve Farklı Bir Retraksiyon Sistem ile Karşılaştırılması (1995).

Nazlı TÜMER: Sınıf II Div 1 Vakaların Tedavisinde Kullanılan Twin-blok ve Andresen Apareylerinin İskeletsel ve Dentoalveolar Yapılar Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi (1996).

Berna ÜNSAL: Pekiştirme Tedavisinde İki Farklı Pekiştirme Apareyi (sarhan ve Hawley) Kullanarak Dişsel, İskeletsel ve Oklüzal Stabilite ile Yumuşak Doku Adaptasyonunun İncelenmesi (1996).

Orhan MERAL: MAD IV Apareyinin Çene-Yüz İskelet  ve Dentoalveolar Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (1997)

Ayşe GÜLŞEN: Unilateral Dudak-damak Yarığı Vakalarında 3 Farklı Ekspansiyon Apareyinin Dişsel ve İskeletsel Etkilerinin İncelenmesi (1998).

Özlem ERKUT MAZLUMOĞLU: Akrilik ve bantlı apareylerle yapılan yavaş üst      çene     genişletmesinin iskelet ve dentoalveoler yapılar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak        incelenmesi (1999).

Yeğin Andaç (PAK) GÜRSOY: Erişkinde kesicilerin ve alt çene eklem Rehberliklerinin      Biyomekanik İlişkilerinin Değerlendirilmesi (1999).

Selma Türkan ELEKDAĞ TÜRK: Farklı Kuvvet Uygulayan Pendulum Zemberekleri ile Büyük  Azı Dişlerinin Distalizasyonu Sırasında Oluşan Dentofasiyal Etkilerin Karşılaştırılması   (2000).

Hakan DEMİREL: Ağız İçi Çift Plak Uygulaması ile 3. Sınıf Anomalilerin  Tedavilerine Yeni Bir Yaklaşım ( 2000).

Deniz (UZUNER) ESEN: Sabit ortodontik tedavide kanin retraksiyonu safhasında kanin dişe  uygulanan kortikotomi'nin diş hareketi üzerine etkisinin incelenmesi (2000).

Candan OKAY: Dik yön yüz boyutları artmış II. sınıf 1. bölüm vakalarda aktivatör ile          oksipital headgear (posterior high-pull headgear) ve aktivatör ile dikey çenelik (vertikal-chin       cap)'in kraniyofasiyal bölgeye etkilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (2000).

Esra ERTUGAY: Lokar distalizasyon apareyi ile iki farklı kuvvet uygulamasının üst molar dişlerin distalizasyonu sırasında oluşturduğu iskeletsel ve dental değişimlerin  karşılaştırılması (2001).

Cumhur TUNCER: Fonksiyonel 3. sınıf vakalarda uygulanan mıknatıslı  apareyin ortodontik bölgeye etkisi (2001).

Işıl KISAKÜREK: Üst çenede tek taraflı molar distalizasyonu için oluşturulan yeni bir       sistemin ortodontik bölgeye etkisi  (2002).

Funda Dilay ŞAHAN: Maksillada distraksiyon osteogenesisi ile protraksiyon  uygulamasının deneysel olarak incelenmesi (2002).

Burcu BALOŞ TUNCER: Sınıf I ve sınıf II, 1 adolesan bireylerde kondil yolu eğimi  ve uzunluğunun değerlendirilmesi (2003).

Alaaddin KEYKUBAT: İskeletsel 2. sınıf Yüksek Açılı Vakalarda Jasper Jumper ve  Modifiye   Mad IV Apareyinin dentofasiyal yapılara etkileri (2003).

Ahmad RAHHAL: Twinblok Apareyinin TME Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi (2004)

Belma IŞIK ASLAN: Resiprokal Mini-Chin Cup Apareyinin Erken ve Geç Dönemde Uygulanmasının Dentofasiyal Yapılara Etkisinin İncelenmesi (2005)

Ertan MÜDERRİS: Pasif Maksiller Ekspansiyon Apareyinin Ortodontik Bölgeye Etkisi (2005)

Çağrı TÜRKÖZ:Çekimli ve Çekimsiz Sabit Ortodontik Tedavilerin Farklı Çakıştırma Yöntemleriyle Değerlendirilmesi (2006)

Mehmet Çağrı ULUSOY: Sınıf 2 Malokluzyonlarda Kullanılan Aktivatör ve Aktivatör Highpull Headgear Uygulamalarının Mandibula Üzerine Etkilerinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi (2006).

Zeynep ATALAY: Modifiye Tandem Traksiyon Yüz Arkı Apareyinin Erken ve Geç Dönemde Uygulanmasının Dentofasiyal Yapılar Üzerindeki Etkileri (2007)

Handan Tuğçe OĞUZ TÜREL: Basit Horlama ve Hafif Dereceli Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularında MA Tipi Oral Apareyin Tedavi Etkinliğinin İncelenmesi (2007)

Emre KAAN: Mikro-İmplant Destekli Modifiye Lokar Apareyinin Ortodontik Bölgeye Etkisi (2007)

Zehra BEKLER: Mikro-İmplant Ankrajı ile Üst Keser İntrüzyonunun Ortodontik Bölgeye Etkisi (2008)

Neşe AK: Power-Arm Yüz Arkı Uygulamasının ve Üst Çenede Tek Taraflı Molar Distalizasyonu için Oluşturulan Yeni Bir Sistemin Ortodontik Bölgeye Etkisinin Karşılaştırılması (2009)

Gül Burcu BAŞAR BÜYÜKBAYRAM: Adelosan dönemde kız ve erkek bireylerde çekimli ve çekimsiz sabit ortodontik tedavilerin yumuşak doku profile etkisinin incelenmesi (2009)

Emine ULUĞ KAYGISIZ: İskeletsel sınıf III anomalili bireylerde reverse headgear uygulamasının tedavi sonu ve uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesi (2009)

Özer ALKAN : Vertikal çeneliğin alt çene üzerindeki biyomekanik etkilerinin üç boyutlu sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi. (2010)

E. Kıvanç CEBESOY :Farklı İki Ortodontik Braketin Tutuculuğunun Değerlendirilmesi ve Farklı Bitirme Materyallerinin Mine Yüzeyine Etkisi (2010)

Özlem SEZGİN ÇINAR : Derin kapanış olgularda üst kesici dişlerin intrüzyonlarının dentofasiyal bölge ve çiğneme kasları üzerindeki etkilerinin incelenmesi (2010)

Evren DEMİRBAŞ : Maksillar Sagittal Gelişim Yetersizliğinin, Diş Destekli Distraktörler ve Posterior Segmental Sagittal Distraksiyon Osteogenesis Yöntemi ile Tedavisinin Etkilerinin İncelenmesi (2010)

Mohammad FAKİ : Palatinalden mini vida destekli molar distalizasyonuna bukkalden ek kuvvet uygulaması sırasında bukkalden mini vida desteğinin üst daimi birinci molar dişlerine etkileri (2011)

İdil BAVBEK KARAKAYA : Maksillada kullanılan farklı geometrilerdeki mikroimplantların sonlu elemanlar analiz yöntemi ile üç boyutlu incelenmesi (2011)

Emre ÇAKIR : Üst çene kaynaklı dik yön yüz boyutları normal 3. sınıf vakalarda hızlı çene genişletme yüz maskesi ve çeneliğin birlikte kullanımın alt çene morfolo-jisi üzerine etkileri (2011)

Nazlı HASANOĞLU NALCI : Kortikotomi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Sonrasında Dentofasiyal Yapılardaki Değişikliklerin Bilgisayarlı Tomografi ile 3 Boyutlu Değerlendirilmesi (2012)

Berk ÖZOĞUL : Akkaya Vertikal Protraksiyon Apareyi ( AVPA ) ve Reverse Headgear Uygulamalarının İskeletsel ve Dentoalveolar Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi (2012)

Deniz BAYRAKTAROĞLU GENCER : Frog Apareyi ile Molar Distalizasyonun İskeletsel ve Dentoalveoler Yapılar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  (2012)

Orhan SALMANLI: Mini-vidaların yüklenmesiyle kemikte oluşan değişikliklerin histopatolojik, histomorfometrik, immünohistokimyasal ve tomografik değerlendirimesi (2012)

Nehir CANIGÜR BAVBEK : Tip 1 diyabetli bireylerde kraniyofasiyal morfolojinin değerlendirilmesi (2012)

Abdülkerim BUĞRA : Tek taraflı molar distalizasyonu için geliştirilen mini-vida destekli yeni bir yöntemin dişsel ve iskeletsel etkilerinin incelenmesi (2013)

Tuncay SARMAZ: Farklı braket türlerinde nikel ve krom salınımının in vivo incelenmesi (2013)

Volkan AYKAÇ: Mini plakların ağız içine cerrahi yönteme başvurulmadan yerleştirilmesi için geliştirilen yeni bir uygulama: 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi ile uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi (2013)

İbrahim BADER : Üst birinci molar distalizasyonunda kullanılan KIDS apareyinin iskeletsel ve dişsel etkilerinin incelenmesi (2014)

Eren KORUNMUŞ: Farklı istirahat aralığına sahip bireylerde, alt çene sentrik oklüzyon ve istirahat konumunda iken alınan lateral sefalometrik filmlerden elde edilen ölçümler arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi (2014)